SQL CREATE TABLE İfadesi İle Yeni Tablo Oluşturmak

SQL CREATE TABLE İfadesi, veri tabanında bir tablo oluşturmak için kullanılır. CREATE TABLE ifadesinin yazım biçimi ise aşağıda belirttiğimiz şekildedir. Bu ifade de görüldüğü üzere Tablonun adı, her sütunun tek tek adları ve bu sütunlarda saklanacak verilerin tipleri belirtilmiştir. SQL’de bir tablonun her sütunu mutlaka bir veri tipine özgü oluşturulmalıdır. CREATE TABLE tablo_adi ( sutun_adi veri_tipi(boyutu),