SQL CLUSTERED ve NON-CLUSTERED Index İşlemleri

Öncelikle test amaçlı aşağıdaki şekilde bir geçici tablo yaratalım ve bu tabloya bir kayıt INSERT edelim. –TEMP Tablo Oluşturuyoruz. CREATE TABLE #Sistem ( ID INT IDENTITY(1,1), SERVICEID INT, SERVICENAME VARCHAR(250) ) –Oluşturduğumu tabloya kayıt ekliyoruz. INSERT INTO #Sistem ( SERVICEID, SERVICENAME ) SELECT 28,’TestServisi’ INDEX oluşturmak için ise aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz. –CLUSTERED index için aşağıdakini