HTML5 İle Gelen Yenilikleri

Merhaba, bu yazımızda HTML5 ile gelen yenilikleri kısaca anlatmaya çalışacağız. HTML5 versiyonunda bir çok yeniliğin yanında daha önce kullanılan bir takım etiketler (tags) ve kullanımlarda ortadan kalkmıştır. Standartlara uymak ve platformlara uygun kodlama yapabilmek için bunlara dikkat etmek gerekmektedir.

Bir sayfada HTML5 kullanılıp kullanılmadığını ilk olarak DOCTYPE bildiriminden görebilirsiniz. Zira HTML5 de bu tanım oldukça kısa yapılmaktadır.

HTML5

<!DOCTYPE html>

HTML 4.01

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

DOCTYPE bildirimi bir dökümanın tipini tarayıcıya bildirmek için kullanılmaktadır. Yaptığımız bu tanımlama tarayıcımıza html tipinde bir dökümanımızın olduğunu söylemektedir.

HTML5 için varsayılan karakter kodlaması (charset) UTF-8’dir.

<meta charset="UTF-8">

8 bitlik bir Unicode karakter seti formatı olan UTF-8 Türkçe’deki sesli harfler gibi karakterleri kullanmamıza izin verir.

Basit HTML5 Örneği

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Dökümanın Başlığı</title>
</head>

<body>
Dökümanın İçeriği...
</body>

</html>

HTML5’in Yeni Elemanları

audio, video, canvas, svg, input, article, section, output, details, figure, figcaption, progress, meter, datalist bunlardan sadece bir kaçıdır.

Yeni elemanlar bunlar peki ya kullanımdan kaldırılan özellikler nelerdir diye merak ediyorsanız onlar da bir sonraki yazımızda..

HTML5’de Kullanılmayan Nesneler

Kaldırılanlar Kullanılanlar
<acronym> <abbr>
<applet> <object>
<basefont> CSS
<big> CSS
<center> CSS
<dir> <ul>
<font> CSS
<frame>
<frameset>
<noframes>
<strike> CSS
<tt> CSS