SQL Management Studio’da SQL Script Kaydederken Yaşanan Türkçe Karakter Sorunu

Sql scriptlerini kayıt ederken aşağıdaki resimlerde belirttiğim hataları alıyorsanız ve kayıttan sonra türkçe karakterler abuk subuk gözüküyor ise yazının sonundaki işlemleri yapıp sorunu çözebilirsiniz. The encoding you chose is unable to represent some of the characters in your document so it could not be saved. Please choose another encoding, or save as Unicode.  Tools=>Options=>Environments=>International Settings

SQL CLUSTERED ve NON-CLUSTERED Index İşlemleri

Öncelikle test amaçlı aşağıdaki şekilde bir geçici tablo yaratalım ve bu tabloya bir kayıt INSERT edelim. –TEMP Tablo Oluşturuyoruz. CREATE TABLE #Sistem ( ID INT IDENTITY(1,1), SERVICEID INT, SERVICENAME VARCHAR(250) ) –Oluşturduğumu tabloya kayıt ekliyoruz. INSERT INTO #Sistem ( SERVICEID, SERVICENAME ) SELECT 28,’TestServisi’ INDEX oluşturmak için ise aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz. –CLUSTERED index için aşağıdakini

SQL’de (LIKE) ve (NOT LIKE) İfadesi Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Alt alta yazılmış üç adet yazı var. Bu yazıların içerisinde sadece “yardımcı” geçen satırları bulmak için ne yaparsınız?  Sorumuzun cevabı Like ifadesinin kullanımında gizli. Gelin birlikte inceleyelim; Like ifadesi ile WHERE ifadesinden sonra kullanılır ve belirli satırdaki bir değerin kısmi yada tam olarak bulunmasına olanak sağlar. SQL’de Like İfadesinin Yazım Şekli Aşağıdaki Gibidir SELECT * FROM

SQL CREATE TABLE İfadesi İle Yeni Tablo Oluşturmak

SQL CREATE TABLE İfadesi, veri tabanında bir tablo oluşturmak için kullanılır. CREATE TABLE ifadesinin yazım biçimi ise aşağıda belirttiğimiz şekildedir. Bu ifade de görüldüğü üzere Tablonun adı, her sütunun tek tek adları ve bu sütunlarda saklanacak verilerin tipleri belirtilmiştir. SQL’de bir tablonun her sütunu mutlaka bir veri tipine özgü oluşturulmalıdır. CREATE TABLE tablo_adi ( sutun_adi veri_tipi(boyutu),

SQL’de INSERT INTO ifadesi ile bir tabloya kayıt eklemek

SQL’de INSERT INTO ifadesi mevcut bir tabloya kayıt eklemek için kullanılır. INSERT INTO nun yazım şekli yani Syntax i ise aşağıdaki gibidir, INSERT INTO table_name VALUES (value1,value2,value3,…); Bir diğer yazım şekli ise aşağıdaki gibidir, bu yazım şeklinde kayıt eklenecek tablonun sütün adları da yazılmıştır. INSERT INTO table_name (column1,column2,column3,…) VALUES (value1,value2,value3,…); Gerçek bir örnek vererek anlatacak olur

SQL’de Rastgele (Random) Sayı Üretmek

Birkaç adımda kolayca SQL üzerinde rastgele sayı üretebilmemiz mümkün. Bu uygulama için aşağıda yazdığımız sorgudan faydalanabilirsiniz; declare @Baslangic bigint,@Bitis bigint,@Rastgele bigint select @Baslangic = 1 select @Bitis = 9999999999 select @Rastgele = ROUND(((@Baslangic – @Bitis -1) * RAND() + @Bitis), 0) select @Rastgele

Transact SQL Kavramı – T-SQL Nedir ?

Microsoft’un veri tabanı sorgulama dilidir. Transact-SQL, SQL Server ve istemci (client) arasında iletişimi sağlayan SQL sorgulama dilinin gelişmiş bir versiyonudur. Transact Structured Query Language kelimelerinin kısaltmasıdır. T-SQL kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, silinebilir, güncellenebilir ya da sorgulama ve raporlama yapılabilir. T-SQL ile döngü veya mantıksal işlemler yapmak için bir derleyiciye gerek yoktur. Herhangi bir programlama