C# DateTime DayOfYear Kullanımı

Elinizdeki tarih bilgisinin yılın kaçıncı günü olduğunu öğrenmek istiyorsanız DayOfYear özelliğini kullanmalısınız. Bu özelliğin nasıl kullanıldığını aşağıda görebilirsiniz. namespace Sistemciyiznet { class SistemciyiznetApp { public static void Main() { System.Console.Write(“Gün : “); int g = int.Parse(System.Console.ReadLine()); System.Console.Write(“Ay : “); int a = int.Parse(System.Console.ReadLine()); System.Console.Write(“Yıl : “); int y = int.Parse(System.Console.ReadLine()); if(g==0 || a==0 || y==0) {