SQL CLUSTERED ve NON-CLUSTERED Index İşlemleri

Öncelikle test amaçlı aşağıdaki şekilde bir geçici tablo yaratalım ve bu tabloya bir kayıt INSERT edelim.

--TEMP Tablo Oluşturuyoruz.
CREATE TABLE #Sistem
  (
    ID     INT IDENTITY(1,1),
    SERVICEID   INT,
    SERVICENAME  VARCHAR(250)
  )

--Oluşturduğumu tabloya kayıt ekliyoruz.
  INSERT INTO #Sistem
  (
    SERVICEID,
    SERVICENAME
  )  
  SELECT 28,'TestServisi'

INDEX oluşturmak için ise aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

--CLUSTERED index için aşağıdakini kullanıyoruz.
CREATE CLUSTERED INDEX IDX_C_Users_UserID ON #Sistem(SERVICEID)

--NON-CLUSTERED index için aşağıdakini kullanıyoruz.
CREATE INDEX IDX_Users_UserName ON #Sistem(SERVICENAME)

CLUSTERED ve NON-CLUSTERED farkı nedir?

Clustered kümelenmiş, sıralanmış anlamına gelir.

Non-clustered kümelenmemiş, sıralanmamış anlamlarına gelir.