SQL

SQL Where İfadesinin Kullanımı

Where İfadesi Nedir

WHERE ifadesinin çekmek istediğimiz kaydın hangi şartlara uygun olacağını belirlemek için kullanırız.

Ufak bir Örnek verecek olur isek PERSONEL tablomuzdan sadece TELEFON numarası 2120000000 olan kaydı çekmek istiyorsak yada Personel tablomuzda sadece X departmanına bağlı çalışanlara çekmek istiyor sak WHERE ifadesini kullanabiliriz.

SQL Where İfadesi Yazım Şekli ;

[sql]</p> <p>SELECT KolonAdi(s)<br /> FROM TabloAdi<br /> WHERE IlgiliKolonAdi Operatör Değer</p> <p>[/sql]

WHERE İfadesi İçin Örnek

Aşağıdaki gibi bir tablomuz olduğunu varsayalım , Bu tablomuzun adı PERSONEL olsun.

ID DEPARTMAN ISIM TELEFON EMAIL
1 SATIS AHMET 2120000000 [email protected]
2 SATIS MEHMET 2120000001 [email protected]
3 ARGE KAMIL 2120000002 [email protected]

Yukarıdaki tablomuzdan departmanı SATIS olan personelleri listelemek için aşağıdaki sorguyu yazmamız gerekir.

[sql]SELECT * FROM PERSONEL WHERE DEPARTMAN=’SATIS'[/sql]

Yazdığımız sorgu sonucunda aşağıdaki gibi bir sonuç dönecektir , WHERE ifadesi sayesinde departmanı sadece SATIS olan kayıtları listelemiş olduk.

ID DEPARTMAN ISIM TELEFON EMAIL
1 SATIS AHMET 2120000000 [email protected]
2 SATIS KAMIL 2120000001 [email protected]
Dip Not olarak söylemek gerekirse , WHERE koşulunda herzaman eşit olan değerleri aramak zorunda değiliz. Küçükse , büyükse , benzerse gibi aramalarıda aşağıdaki operatörleri kullanarak yapabilirsiniz.

Where İfadesi İle Kullanılan Operatörler

OPERATÖR KULLANIMI
= Eşitse
<> Eşit değilse
> Büyük
< Küçük
>= Büyük ya da Eşit
<= Küçük ya da Eşit
BETWEEN Değerler ARASI
LIKE Bu operatör ile ilgili bir makale yazacağız 🙂
IN Birden fazla metinsel yada rakamsal içeriği aramak için kullanılır.

IN operatörü için bir kaç örnek aşağıdaki gibidir ,

Rakamsal (SAYI) değerleri toplu aramk için aşağıdaki sorguyu

[sql]Select * form PERSONEL WHERE in (2120000000,2120000001)[/sql]

Metinsel ifadeler için ise aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz.

[sql]Select * form PERSONEL WHERE in (‘SATIS’,’PAZARLAMA’)[/sql]

Bu iki örnek arasındaki tek fark text tabanlı (yazı,kelime,cümle) kayıtları ararken aradığımız kaydı (yazıyı) iki tek tırnak arasına yazmamız.

‘Sistemciyiz’ gibi.

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere 🙂

Coder

Selam. Herşey yolunda mı?

View all posts by Coder →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Artık Sistemciyiz.net'ten ayrılıyorsunuz

Sistemciyiz.net, ziyaretçilere belirli bilgileri sağlamak için diğer kuruluşların web sitelerine bağlantılar sağlar. Bir bağlantı, o web sitesinin içeriğinin, bakış açısının, politikalarının, ürünlerinin veya hizmetlerinin onaylandığı anlamına gelmez. Sistemciyiz.net tarafından sağlanmayan başka bir web sitesine bağlantı oluşturduğunuzda, gizlilik politikası dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere bu web sitesinin hüküm ve koşullarına tabi olursunuz.

You will be redirected to
in 3 seconds...

Click the link above to continue or CANCEL